Endurmenntun atvinnubílstjóra

Fyrir hverja

Þeir sem þurfa að sækja endurmenntun eru ökumenn sem stjórna ökutækjum í C1-, C-, D1- og D-flokki til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni. Skulu þessir aðilar sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára fresti, sama hvenær þeir hafi aflað sér réttindanna og skulu allir hafa lokið endurmenntun fyrir 10. september 2018. Allir sem endurnýja ökuréttindi sín með þessum flokkum eftir þann tíma þurfa að hafa klárað endurmenntun.

Réttindin eru gefin til kynna með tákntölunni 95 og er lok gildistíma sett aftan við tákntöluna. Talan gildir í öllum ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins og veitir bílstjórum aðgang að atvinnumarkaði bílstjóra í viðkomandi ríkjum. Ríkjunum er einnig heimilt að nota sérstök atvinnuskírteini með mynd af rétthafa í stað eða ásamt tákntölunni. Skylda til endurmenntunar nær til allra sem halda réttindum til að aka bifreiðum í atvinnuskyni í þessum flokkum.

Bílstjórar sem fengið hafa réttindi sín fyrir 10. september 2013 þurfa að klára endurmenntun fyrir 10. september 2018. Allir sem endurnýja ökuskírteinið sitt með þessum flokkum eftir þann tíma þurfa að hafa klárað endurmenntun. Bílstjórar geta alltaf endurnýjað atvinnuréttindi sín með því að sækja endurmenntunarnám.

Bílstjórar þurfa EKKI að sækja endurmenntun ef þeir aka aðeins í eigin þágu og eru ekki í flutningum gegn gjaldi. Hafi umsækjandi um endurnýjun ökuskírteinis ekki sótt endurmenntun, er hægt að endurnýja án réttinda til aksturs í atvinnuskyni.

Námið

Endurmenntun atvinnubílstjóra skal fara fram hjá viðurkenndum námskeiðs haldara með leyfi Samgöngustofu. Fjöldi kennslustunda skal vera 35 stundir í 7 stunda lotum síðustu fimm árin fyrir endurnýjun réttinda. Námið samanstendur því af fimm stuttum námskeiðum sem má dreifa á þetta tímabil en verður að vera lokið fyrir endurnýjun ökuskírteinis. Hverri lotu má skipta niður á tvo samliggjandi daga innan 24 klukkustunda.

Kjarni:
Allir verða að taka 21 stunda kjarna:

 • Vistakstur – öryggi í akstri:
  Markmiðið er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.
 • Lög og reglur:
  Markmiðið er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og notkun ökutækis á hverjum tíma.
 • Umferðaröryggi – bíltækni:
  Markmiðið er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.

Valkjarni:
7 eða 14 kennslustundir. Farþega- og vöruflutningar. Bílstjóri með réttindi til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni getur valið um að taka annan hluta eða báða. Bílstjóri eingöngu með réttindi til farþegaflutninga í atvinnuskyni verður að taka farþegaflutningahlutann og bílstjóri eingöngu með réttindi til vöruflutninga verður að taka vöruflutningahlutann.

 • Farþegaflutningar:
  Markmiðið er að bílstjórinn þekki atriði er lúta sérstaklega að akstri hópbifreiða, farþegaflutningum, ábyrgð bílstjóra á öryggi farþega og almennt að þjónustuhlutverki bílstjóra, náttúruvernd, ferðamennsku, mjúkum akstri o.fl. Hann þekki ákvæði í lögum og reglum um flutning farþega og sérbúnað hópbifreiða.
 • Vöruflutningar:
  Markmiðið er að bílstjórinn gangi af öryggi frá og festi mismunandi tegundir farms. Bílstjóri þekki reglur um, notkun farm- og fylgiskjala sem krafist er í flutningum bæði innanlands sem og á milli landa.

Val (ef þarf):
7 kennslustundir. Í vali getur bílstjóri sótt sérhæft námskeið sem fellur undir námskrá Samgöngustofu fyrir flokka aukinna ökuréttinda frá janúar 2005. Sérhæft námskeið í vali skal viðurkennt af Samgöngustofu.

 • Skyndihjálp

 

Upplýsingar fengnar hjá Samgöngustofu og Stjórnarráði Íslands.

Opnunartími á skrifstofu er mán - fim 10 - 17 og fös 10 - 16